Akademik Yazım Teknikleri

İngilizce Akademik Yazım Teknikleri

Yazmada en önemli kural keyif almayı öğrenmektir. Kursumuz süresince birçok yazma çalışması yapılır ve yapılan hatalar öğretmenler tarafından düzeltilir. Öğrencinin kişisel gelişimi sürekli izlenir ve eksik olan noktalara vurgu yapılarak hızlı bir gelişim süreci sağlanır. Öğrenci doğru konu başlıkları çerçevesinde şekillendirilerek amacına kısa sürede ulaştırılır.

Programın Amacı :

Bu programda orta, ileri veya ileri üstü düzeyde İngilizce bilgisi olan katılımcılara akademik ortamlarda ve iş dünyasında gereksinim duydukları akademik yazma teknikleri verilmektedir.

Programın Hedefleri :

  • İleri Gramer becerisi kazandırmak
  • Yazı kurallarının öğrenilmesi
  • Akademik yazı yazma becerilerinin geliştirilmesi
  • Her bir katılımcı tarafından üretilen tüm çalışmaların dil laboratuarında bilgisayar ortamında diğer katılımcılarla birlikte analiz edilmesi
  • Editörlük becerilerinin geliştirilmesi

Programın İçeriği :

  • İleri Gramer bilgisi
  • Paragraf yapıları
  • Etkin paragraf yazımı
  • Paragraf Organizasyonu
  • Makale ( Journal Article) yazma teknikleri ve ipuçları