Genel İngilizce

Genel İngilizce Kursları

Merkezde, konusunda uzman Türk ve ana dili İngilizce olan yabancı okutmanlar görev almaktadır. Genel İngilizce kursları 4 Temel, 4 Orta ve 4 Yüksek olmak üzere Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) kriterlerine uygun toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Kurslar 40 saatlik (yoğun) ve 48 saatlik (2 aylık) kurlar olarak düzenlenmektedir. Kursların düzenlenmesindeki temel amaç kursiyerin hedef dilde 4 temel beceriyi (okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı anlatım ve konuşma) sahip olabilmesini ve geliştirebilmesini sağlamaktır. Dersler, ders kitabının yanı sıra görsel, işitsel ve yazılı materyallerin bulunduğu Dil Laboratuarları ile desteklenmektedir. Kurslarımızda Temel Düzeyi bitiren kursiyer Ortak Avrupa Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages) Dil ölçütlerine göre A1 düzeyini tamamlamış olur ve genel olarak kendisi, ailesi ve yakın çevresiyle ilgili basit ve temel kalıpları yazabilecek, anlayabilecek ve sözlü anlatımda kullanabilecek aşamaya gelir. Orta Düzeyi bitiren kursiyer, Ortak Avrupa Çerçevesi Dil ölçütlerine göre B1 düzeyine ulaşmış olur. Bu düzeyde kursiyer günlük yaşamında hedef dilde sözlü ve yazılı iletişimi rahatlıkla sağlayabilecek konuma gelir. Yüksek Düzeyi bitiren kursiyer, Ortak Avrupa Çerçevesi Dil ölçütlerine göre B2 düzeyini tamamlamış olur; karmaşık cümleleri anlayıp gazete haberlerini, çağdaş edebi metinleri ve güncel makaleleri okuyabilir, yazabilir, hedef dildeki orijinal filmleri seslendirmeye gerek duymaksızın izleyebilir, akıcı ve anlaşılır biçimde konuşabilir, çeşitli konularda görüşlerini rahatça ifade edebilir.

Yukarıda sözü edilen Ortak Avrupa Çerçevesi Dil kriterlerine göre kur dağılımı aşağıdaki gibidir;

Temel 1
Temel 2
Temel 3
Temel 4 A1
Orta 1
Orta 2 A2
Orta 3
Orta 4 B1
Yüksek 1
Yüksek 2
Yüksek 3
Yüksek 4 B2

Bu kurs dağılımına göre kursiyerler belli kurların sonunda başarılı oldukları takdirde sertifika veya diploma almaya hak kazanırlar. Temel düzeydeki 4 kuru başarıyla tamamlayanlara Temel Düzey Sertifikası, Orta Düzeydeki 4 kuru tamamlayanlara Orta Düzey Sertifikası ve Yüksek düzeydeki 4 kuru tamamlayanlara da “Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü onaylı” B2 düzeyinde dil yeterliliğini gösterir Diploma verilmektedir.

Genel İngilizce kurslarında kurs kitabı olarak Elementary Coursebook, Intermediate Coursebook, Advanced Coursebook eğitim seti 
ve Dil Laboratuarlarında destekleyici materyal olarak Focus On Grammar yazılımı kullanılmaktadır.


Kur Sonu Değerlendirme Sınavları
Merkezde, Kur ortasında ve sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlardan en az 60 alınması, aksi takdirde öğrencinin aynı kuru tekrar alması gerekmektedir.

Beceriler

Dil Bilgisi ve Kelime
Okuma ve Anlama
Karşılıklı Konuşma
Yazılı Anlatım
En Yüksek Not

50
15
20
15